Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1870.04.30. Eszteregnye Eszteregnye Tanügyi közlemény Tanügyi közlemény 16. oldal, 3. - 4. hasáb
Zala-Somogyi Közlöny 1870.05.28. Eszteregnye Eszteregnye A községben tüz ütvén ki, több ház és melléképület a tüz martalékjává lettek tűzeset 24. oldal, 3. hasáb 5. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1870.07.16. Eszteregnye Eszteregnye Király ő Felsége 500 forintot adományozott adományozás 12. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.05.12. Eszteregnye Eszteregnye Egy család agyagföldért ment, hárman lapátoltak, a part leszakadt, és mindhármat eltemette szerencsétlenség 14. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.01.30. Eszteregnye Eszteregnye Férfiak a fene vadakat a nagy ködben lármájukkal megijesztve, hamar elvesztették szemük elöl farkassal találkozott 35. oldal, 2. hasáb 2.bekezdés
Zalai Közlöny 1876.05.07. Eszteregnye Eszteregnye Egy duplacsövü vadászfegyverrel vitte végre öngyilkosság 7. oldal, 2. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.03.22. Eszteregnye Eszteregnye Rögtönbiróság elé kerül ismét két egyén rablótámadás 20. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1878.07.07. Eszteregnye Eszteregnye A villám egy 13 éves fiut agyon sujtott halálos baleset 2. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.06.24. Eszteregnye Eszteregnye Veszekedés közben egyik a másikat nagy fejszével sulyosan megsértette verekedés 27. oldal, 3. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.07.27. Eszteregnye Eszteregnye Egy helyi lakos halva találtatott gyilkosság 31. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.07.27. Eszteregnye Eszteregnye A jégeső a künn lévő termésben és szölöben is nagy kárt okozott jégeső 31. oldal, 4. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.04.27. Eszteregnye Eszteregnye Egy ottani lakost agyon löttek, bonczolása tegnapelőtt délután gyilkosság 32. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.05.01. Eszteregnye Eszteregnye A tettes Dani György nevü egyén gyilkosság részletei 3. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.06.05. Eszteregnye Eszteregnye Az őr láttára a gyermekek megfutamodtak, az őr utánok lőtt erdész gyerekekre lőtt 6. oldal, 4. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.10.17. Eszteregnye Eszteregnye Ösztörögnyei lakosok az ujbortól verekedhetnémségre feltüzelve neki mentek az eszteregnyei csordásbojtárnak verekedés 10. oldal, 4. hasáb a Hírek rovatban a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.05.14. Eszteregnye Eszteregnye Tüzoltó-egylet mulatságot tart mulatság 6. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.05.12. Eszteregnye Eszteregnye Haba József eszteregnyei téglagyáránál is szénát akartak lopni lopási kisérlet 9. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.12.08. Eszteregnye Eszteregnye Tűz volt nov. 29.- én, leégett 3 lakóház és 20 melléképület tűz 6. oldal, 3. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.03.15. Eszteregnye Eszteregnye Garabancziás diák Garabancziás diák 10. oldal, 2. hasáb közepe
Zalai Közlöny 1890.06.28. Eszteregnye Eszteregnye Egy czipész mennyasszonyát meglátogatva, hirtelen meghalt hirtelen halál 14. oldal, 5. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.02.04. Eszteregnye Eszteregnye Horváth István eszteregnyei lakos mult hó 27 én, midőn az eszteregnyei erdőben favágás közben egy visszacsapodott ág egy fatörzshőz csapta baleset 3. oldal, 2. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.04.01. Eszteregnye Eszteregnye Ifju tűzoltó-egyletből alakult 12 tagu zenekar csak 3 hét óta van hangszerekkel ellátva tűzoltó zenekar 2. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.05.13. Eszteregnye Eszteregnye Az eszteregnyei önkéntes tűzoltó-egyesület f. évi május 14-én az eszteregnyei községi erdőben meghívó 6. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.07.14. Eszteregnye Eszteregnye 2 éves kisfiú kutba fulladt haláleset 11. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.07.21. Eszteregnye Eszteregnye Az önkéntes tüzoltó testület alapszabályait a belügyminisztérium záradékkal ellátta záradék 15. oldal, 2. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.10.26. Eszteregnye Eszteregnye Egy 60 éves földmives az utczán összerogyott és azonnal meghalt haláleset 14. oldal, 4. hasáb 9. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.04.09. Eszteregnye Eszteregnye A biróválasztást Eszteregnyén f. hó 5-én csendőrők segítségével kellett megejteni bíró választás 10. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés